Rice vs Chapati : What’s Better for Weight Loss | भात-चपाती वजन कमी करण्यासाठी खाताय ? | Weight Loss

Rice vs Chapati : What’s Better for Weight Loss | भात-चपाती वजन कमी करण्यासाठी खाताय ? | #weightloss Weight Loss

#weightloss #weightlosspills #weightlosstea

610 People Read – 19 People Liked You Also Like Comment

Rice vs Chapati : What’s Better for Weight Loss | भात-चपाती वजन कमी करण्यासाठी खाताय ? |

वजन कमी करताना भात खावा की चपाती ? हे कन्फ्युजन प्रत्येकाला होतं. काहीजण चपाती, भात दोन्ही खाऊन वजन कमी करतात. पण तुम्ही नक्की भात खावा की चपाती हेच आम्ही या‌ व्हिडिओमधून सांगणार आहोत.
#riceorchapati #weightloss #weightgain #lokmatsakhi

Leave a Comment