ಹೌದು, ನಾನು Body Shaming ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ | Bramhagantu Serial Geetha Bharathi Bhat Weight Loss Diet Weight Loss

ಹೌದು, ನಾನು Body Shaming ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ | Bramhagantu Serial Geetha Bharathi Bhat Weight Loss Diet #weightloss Weight Loss

#weightloss #weightlosspills #weightlosstea

135 People Read – 1 People Liked You Also Like Comment

Geetha Bharathi Bhat Weight Loss, Manku Bhai Foxy Rani Kannada Movie, Starring Roopesh Shetty, Geetha Bharathi Bhat, Panchami Rao & Others; Directed by Gagan M And Produced by Joshua Jayshan Crasta

Manku Bhai Foxy Rani Movie Releasing On Jan 13th
Trailer Link – https://youtu.be/twbg0xGBuWQ

Banner : Joshua Media pvt.ltd
Star Cast : Roopesh Shetty, Geetha Bharathi Bhat, Panchami Rao, Arjun Kaje, Prakash Tuminad, Shailashree Mulki
Writer – Director : Gagan M
Producer : Joshua Jayshan Crasta
Executive Producer : Helen Crasta
Music : Vinyas Madhya, Shameer Mudipu
Editor : Sushanth Shetty, Prajwal Suvarna
Cinematography : MK Shajahan
Background Score : Shinoy V Jospeh
Lyrics : Keerthan Bhandary, Yogish A.N
Associate Director : Robin Rai, Sandesh Neermarga AkshathVittla
Assistant Director : Gokul Krishna Acharya, Savyaraj Kalladka, Mokshith Shetty, Utsav Gurupura, Nidhi Rai, Vinay Shettigar
Choreography : Rahul Bangalore,Gagan M
PRO : Harish Arasu

#MankuBhaiFoxyRani #RoopeshShetty #GeethaBharathiBhat #PanchamiRao #PrakashTuminad #GaganM

Leave a Comment