ఇలా తింటూనే నేను 6Kgs Weight తగ్గాను 10Days Weight Loss Challenge Full Day Oats DietPlan #weightloss Weight Loss

ఇలా తింటూనే నేను 6Kgs Weight తగ్గాను 10Days Weight Loss Challenge Full Day Oats DietPlan #weightloss #weightloss Weight Loss

#weightloss #weightlosspills #weightlosstea

10459 People Read – 531 People Liked You Also Like Comment

Weight Loss Oats Recipes

20 thoughts on “ఇలా తింటూనే నేను 6Kgs Weight తగ్గాను 10Days Weight Loss Challenge Full Day Oats DietPlan #weightloss Weight Loss”

  1. Hi swathi garu me weight loss remedies nenu patishunnanu swathi garu nenu weight loss avuthunna thank you so much andi

    Reply
  2. Swathi garu e roju nennu 10 years back ma mother thisukuna dress vesukuna…. edhi meru chepina 8 walk naku chala use iendhi thank’u soomuch Swathi garu…❤

    Reply
  3. అక్క డిన్నర్ అయినాక ఎంత టైం గ్యాప్ తో వాక్ చేయాలి mam

    Reply
Leave a Comment