உடலுக்கு சத்தான குதிரைவாலி தோசை | weight loss recipe | millet Dosa Tamil | Barnyard millet Recipe Weight Loss

உடலுக்கு சத்தான குதிரைவாலி தோசை | weight loss recipe | millet Dosa Tamil | Barnyard millet Recipe #weightloss Weight Loss

#weightloss #weightlosspills #weightlosstea

https://www.youtube.com/watch?v=8CFm8aSQZKg

239 People Read – 0 People Liked You Also Like Comment

kuthiraivali dosa,millets dosai,weight loss recipe,diet recipe tamil,millets recipe tamil,kuthiraivali recipe tamil,karukapilai chutney tamil,memorable kitchen,chutney tamil,easy healthy dosa,Barnyard,barnyard millet dosai tamil,barnyard recipe tamil

Please support & subscribe have a nice day
Memorable kitchen

2 thoughts on “உடலுக்கு சத்தான குதிரைவாலி தோசை | weight loss recipe | millet Dosa Tamil | Barnyard millet Recipe Weight Loss”

  1. நீங்க செஞ்சது எங்களுக்கும் வேனும்.. அனுப்பி வைக்க சிஸ்டர்

    Reply
Leave a Comment