இரவில் தொப்பை கரைந்து காணாமல் போகும் காலையில் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடுங்கள்/weight loss remedy Tamil Weight Loss

இரவில் தொப்பை கரைந்து காணாமல் போகும் காலையில் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடுங்கள்/weight loss remedy Tamil #weightloss Weight Loss

#weightloss #weightlosspills #weightlosstea

995 People Read – 49 People Liked You Also Like Comment

https://meesho.com/amogham-herbal-hair-natural-100–cold-pressed-coconut-oil-with-wooden-comb-inside-multi-purpose-hair-growth-oil-for-complete-hair-treatment–and-hair-growth–strong–shiny-hairs-for-men–women-200-ml/p/14mu03

#howtoreduceweightfast, #howtoreducebellyfatintamil, weight loss tips in tamil, vendhayam benefits in tamil, weight loss, weight loss in tamil, weight loss tips, weight loss drink in tamil, vendhayam for weight loss, #howtoreduceweightintamil, #fenugreekbenefitsintamil, #weightlossdrink, #fenugreekweightloss, #fenugreekseedsforweightloss, #vendhayamusesintamil, #weightlosstipstamil, #effectiveforweightlossintamil, #moringaforweightlossintamil, https://youtu.be/sBRfnPHDZEk

4 thoughts on “இரவில் தொப்பை கரைந்து காணாமல் போகும் காலையில் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடுங்கள்/weight loss remedy Tamil Weight Loss”

 1. தவறான பதிவு
  வெந்தயம் தொப்பைய
  குறைக்காது உணவில்
  திணமும் வெந்தயம் சேர்க்கப்படுகிறது
  குறையாது

  Reply
 2. இந்த தகவல்… தொப்பை குறைக்கவா??
  உடல் எடையை குறைக்கவா??

  Reply
Leave a Comment