वेट लॉस आणि फिटनेस मंत्र | HD | Weight Loss Aani Fitness | Sakhi | डॉ. अमृता कुलकर्णी | 06.07.2023 Weight Loss

वेट लॉस आणि फिटनेस मंत्र | HD | Weight Loss Aani Fitness | Sakhi | डॉ. अमृता कुलकर्णी | 06.07.2023 #weightloss Weight Loss

#weightloss #weightlosspills #weightlosstea

69 People Read – 4 People Liked You Also Like Comment

सहभाग – डॉ. अमृता कुलकर्णी, आहारतज्ञ, होमिओपॅथिक कन्स्लटंट
विषय – वेट लॉस आणि फिटनेस मंत्र
या विशेष कार्यक्रमाचे प्रसारण ०६ जुलै २०२३ रोजी झाले…
काही कारणास्तव आपण हा कार्यक्रम पाहू शकला नसाल तर जरुर पहा हा विशेष कार्यक्रम…. सखी सह्याद्री
DD Sahyadri
Doordarshan Mumbai
Sahyadri Marathi
Show : सखी सह्याद्री
Subject : ‘ वेट लॉस आणि फिटनेस मंत्र…. ‘
Participant : डॉ. अमृता कुलकर्णी, आहारतज्ञ, होमिओपॅथिक कन्स्लटंट
Anchor : चैताली कानिटकर
Social Media Operator : सई सागर मांजरेकर
Producer : प्रज्योती मंदा

Follow us On–
FACEBOOK@ddsahyadri https://bit.ly/2Jerpis,
INSTAGRAM@ddsahyadri https://bit.ly/3nIjgBJ & @ddsahyadrinews https://bit.ly/34BzDZs ,
TWITTER@DDSahyadri https://bit.ly/2M0JmSH & @ddsahyadrinews https://bit.ly/38uPHxh,
YOUTUBE@Doordarshan Sahyadri https://bit.ly/36Jd2vg & @DD Sahyadri News https://bit.ly/36SU0mk

Leave a Comment